Salling Jagtforening

 

Referat af generalforsamling d. 28/1 2016.

 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Haakon Skov blev valgt som dirigent og Bent Frostholm og Jens Chr. Jensen blev valgt til stemmetællere.

 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Birger Bavnsgaard aflagde beretning om året der gik.

           

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Gregers Frederiksen fremlagde regnskabet: årets resultat kr. 64313,74

 

 

4.   Indkomne forslag.

Der var ingen forslag

 

5.   Fastlæggelse af kontingent.

Set i lyset af årets resultat valgte man, som i tidligere år at holde kontingentet til lokalforeningen i ro.

 

6. Valg af formand.

(På valg: Birger Bavnsgaard)

Birger Bavnsgaard blev genvalgt.

 

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Gregers Frederiksen, Heine Jørgensen og Aage Bak Mikkelsen

Heine Jørgensen ønsker ikke at modtage genvalg

Gregers F. og Aage B. M. blev genvalgt. Ny i bestyrelsen blev Bjarke Thestrup Hansen

 

8.   Valg af suppleanter.

På valg:  Jens Tang + en mere

Opstillet blev: Jens Tang, Henrik Hedegård og Paw Henriksen.

Henrik og Paw blev valgt.

 

9.   Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

På valg: Kurt Kristensen (Glyngøre) og Thomas Andersen

Kurt og Thomas blev genvalgt

 

10. Eventuelt.

Krage-skade pokal      

Sidste års sommerbuk

Lodtrækning om sommerbuk

Krage-pokalen blev atter engang vundet af Tommy Kristensen, ligesom det også var Tommy, der kunne berette om nedlæggelsen af den udloddede sommerbuk.

Sommerbukken i 2016 blev vundet af Bruno Jensen.

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: