Velkommen til www.salling-jagtforening.dk

referat
Salling Jagtforening 26-01-2023
Referat Salling jagtforenings generalforsamling
1. valg af dirigent
Haakon skov
2. aflæggelse af beretning
vi har i 2022.
fået færdig gjord vores skur med plads til skydepramme.
Nyt alarm system fra ACN
Opsagt vores dankort terminal. Og vil fremadrettet tage kontanter og mobilpay.
Vi har haft jagtens elever 5 gange i marts, april og maj.
d.10. april kørte vi frivillig jagtprøve.
Vi har holdt 13 arrangementer fordelt hen over året.
Vi holdt 3 lørdags skydninger for Hem og Dølby – Hindborg, i august. De har samme plan til i år
2023
Riffelskydning blev holdt ved Dalgas centret d.24 april. Der snak om vi gør det samme i år.
Rågereguleringen i år ved Middelalderborgen Østergård i åsted var der 27 tilmeldte der var
vagtplan så der var folk morgen og aften fra d. 4/5 til d. 29/5. der blev skudt 248 stk.
På jægerådsmødet d. 7/2 er der et punkt ang. rågeregulering i skive kommune. Der er flere
landmænd som klager over råger.
Vi afholdte bukkepral hvor der kom 2 bukke fra Thomas Andersen og Steffen Sørensen
Vores pokaler i år blev fordelt. Således
Skadedyrspokal – Tommy Kristensen
Hancock-pokalen – Steffan Sørensen
Bagdue-pokalen – Steffan Sørensen
Mesterrækken – Jan Kjær
Veteranpokalen – Bent Frostholm
Nyjæger-pokalen – Mads Holmgaard
Trap-pokal – Jan Kjær
Sportingpokal – Jan Kjær’
Årets slyngel gik til Birger Bavnsgaard
For holdskydning havde vi to hold med i finalen
Salling 1: Steffan Sørensen, Per Skov, Michael Skov og Johnny Knudsen (pulje 5)
Salling 2: Kelvin Mikkelsen, Peter Olsen, Hans Baunsgaard og Bent Pedersen (pulje 7)
Alling 2 vandt sin gruppe i finalen – Salling 1 fik en 3. plads
Salling Jagtforening 26-01-2023
Vi regner med at fremad rettet imod den næste sæson at der vil komme en prisstigning på både
patroner og lerduer. Samt vil vi prøve at få landsbyskydning op at køre igen i år.
Vores riffelbane bliver der stadig arbejdet henimod der mangler stadig penge til fuldførelsen flere
funder har givet bidrag.
3. fremlæggelse af årsregnskab
der blev oplagt en årsindtægt på 243.775,28 kr. og udgifter på 173.176,65 kr. det giver os et samlet
overskud på 70.598,63 kr.
4. fastlæggelse af kontingent
kontingentet stiger med det samme som DJ stiger. Der bliver dog rundet op til nærmeste lige tal.
5. valg af formand
Birger Bavnsgaard
6. valg af bestyrelse
Peter Schnell, Niels Henning Madsen og Niels Baunsgaard er på valg og ønsker ikke genvalg
Oskar Lejgaard, Thomas Frydendal Nielsen og Paul Verner blev valgt ind
7. valg af suppleanter
Anders Olsen blev genvalgt som suppleant
Christian Frederiksen blev valgt som suppleant
8. valg af revisorer og suppleant
ingen udskiftning
Thomas Andersen, Haakon skov og suppleant Peter Olsen
9. eventuel
• der blev reklameret med jagt gudstjeneste d.1 februar i Nautrup kirke (Bilag 3)
• det blev nævnt vi skal slå et slag for hold skydning for at få flere hold med.
• forslag blev lagt op med klub aften. En hygge aften hvor der kan være arrangementer med
fordrag, film eller helt alm. Kaffe og hygge.
• Skadedyrs pokalen gik til Tommy Kristensen
• Lodtrækningen på 2.500 fra jagt og fiskerig hvor de 500 var sponsoreret af Jagt og fiskerig.
Gik til Thomas Frydendal Nielsen

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: